"Ett helt suveränt och oerhört viktigt seminarium. Vi satt med gåshud och tårar i ögonen och bara kände att ALLA som jobbar med barn borde gå på detta. Tack! Ni behöver inte ändra på något bara göra det fler gånger så alla som jobbar med eller har med barn att göra går..." Förskolärare Norrköping

STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE
Detta är FTS Säkra Varje Unge och därför finns vi

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods.

…men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ETT av FYRA BARN utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar; barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna.

Därför är det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn mycket viktigt!!

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Vårt mål är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn. Detta tror vi leder till en ökad förståelse och en ökad handlingsberedskap, vilka inte bara kan fungera i ett förebyggande arbete utan även som stöd till de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjade, eller känner sig kränkta på något vis.

 

Se filmen om Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge 
och varför vårt arbete är så viktigt!

FILMEN ÄR PRODUCERAD AV AHA-PRODUKTION

Bakgrund

De senaste åren har sexuella övergrepp på barn ökat. De flesta övergrepp kommer däremot aldrig till vår kännedom. Vi vet också att de barn som utsätts för sexuella övergrepp i ung ålder lider stor risk för att utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder.


Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge arbetar med att förebygga sexuellt utnyttjande på barn genom information, seminarier och utbildningsmaterial. Vi förmedlar information och nyheter till skolpersonal, företag, vårdpersonal etc. Vi vill öka förståelsen och kunskapen om de som är drabbade så att de kan få möjligheten till förhöjd livskvalitet trots sina traumatiska upplevelser.
Alla borde våga lyssna och engagera sig.


Vision och Värderingar

Vi arbetar främst för att förebygga sexuella övergrepp på barn genom utbildning och information, om ett ämne som måste diskuteras öppet med respekt för alla barns lika värde. Att alla barn som någonsin blivit kränkta eller sexuellt utnyttjade ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas eller känna hopplöshet.

Vi vuxna har ett ansvar att skydda våra barn!!