Styrelse

Styrelsen arbetar på ideell basis så inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet.

Elenor Cortez - Grundare & Ordförande
Jaswinder Gill - Grundare & Utbildningsansvarig

 

Finansiering
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation som står under tillsyn av länsstyrelsen enligt de regler som gäller för stiftelser.
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge står helt utan statliga bidrag, och finansieras istället genom stöd från företag/näringslivet, organisationer, privatpersoner och gåvor, samt via arvoden för en del av de utbildningar vi genomför.

Med de insamlade medlen kan vi förse kommuner, skolor, vuxna och barn med gratis utbildningar och seminarier så vi kan sprida kunskap och engagemang kring detta viktiga men tabubelagda ämne. 

Genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige, kan vi förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning.