OM FTS SÄKRA VARJE UNGE
Historik

Grundare av Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge –
Elenor Cortez och Jaswinder Gill


Elenor och Jaswinder startade först FTS – Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn och Co&Gi Partners AB i april 2013 för att ta fram utbildningsmaterial, internetseminarier på svenska, engelska och olika indiska språk. Tanken var att förebygga och utbilda barn och kvinnor i länder som Indien för att förebygga barnsexhandel och övergrepp mot barn och kvinnor.

Grundarna ville med organisationen och företaget ta sitt sociala ansvar som företag för människans och barnets rättigheter.

Men efter att ha sett att problemet här i Sverige med sexuella övergrepp på barn är fruktansvärt stort och har ökat de senaste åren, så riktade de in sig på att jobba lokalt med varje kommun, varje skola och varje barn här i Sverige. Det enda och bästa sättet att förebygga sexuella övergrepp på barn är att utbilda, informera och ta emot tips på en lokal nivå. Därefter kan vi jobba globalt.

Både Elenor och Jaswinder har valt att jobba med detta svåra ämne för att de verkligen brinner för barn och deras självklara rättigheter.

Det är de vuxnas ansvar att skydda våra oskyldiga barn!!

I februari 2015 grundades Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge för att fortsätta verksamheten och det viktiga arbetet som FTS - Företag tillsammans mot Sexövergrepp på barn och Co&Gi Partners AB lagt grunden till.


Om oss

Elenor Cortez – Grundare 
Har en filosofie kandidatexamen i sociologi och communications och har under många år bott i Los Angeles med sina barn. Där har hon träffat många barn som farit illa av fattigdom, droger och sexuellt utnyttjande.

Jaswinder Gill – Grundare
Har sina rötter i Indien där hon har sett en baksida av all fattigdom med barn som far illa och sexuella övergrepp på både kvinnor och barn.

Elenor och Jaswinder har jobbat med förebyggande arbete mot droger på skolorna i Sverige under många år.


Gisella Snow – Har jobbat som förskolelärare under många år och har egen erfarenhet av barn som blivit sexuellt utnyttjade av vuxen. Hon vet hur barn ofta skyller på sig själva, även när det känns fel och att barnen ofta skämms så mycket att de inte vågar anmäla den vuxna som de hamnat i beroendeställning till.

Elenor Cortez - Grundare & Ordförande 

Jaswinder Gill - Grundare & Utbildningsansvarig

Gisella Snow - Sociala medier & Utbildning