Statistik kring de drabbade
  • Enligt Europarådet (2014) är ETT av FEM BARN utsatta för sexuella övergrepp i Sverige!
  • 2011 anmäldes 444 fall av barnpornografibrott i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2010.

Gärningspersonen
  • Nästan 90 procent av de misstänkta är män.
  • Förutom kön finns det inga tydliga mönster bland gärningsmännen - de kommer från alla delar av både Sverige och samhällsstegen.

Barnpornografi
  • Alla barnpornografibeslag som skickas till Rikskriminalpolisen jämförs med de drygt en miljon bilder som redan finns i deras databas. På det sättet kan man utesluta bilder som redan granskats.
  • Åldern spelar i juridisk mening ingen rolI om en bild är barnpornografisk om personen "inte har fullbordat pubertetsutvecklingen". Det har alltså ingenting med den avbildade personens ålder att göra.
  • Det krävs också att bilden är "ägnad att vädja till sexualdriften". Det innebär att det aldrig är betraktaren som avgör vad som är barnpornografi.
  • Det faktum att polisen med jämna mellanrum hittar reklam för barnunderkläder i beslagen betyder till exempel inte att klädföretaget i fråga producerat barnpornografi.
 

Källa: www.svenskpolis.se Text: Simon Bynert. Publicerad: 2012-06-28 13:05