"Tack för en mycket givande eftermiddag! Jag har inget negativt att komma med. Föreläsningarna var jättebra och mycket tänkvärda. Har lyft med min rektor vikten att lyfta detta på föräldramöten och med elever. Efter seminariet i går åkte jag direkt på ett föräldramöte på min skola och berättade då för föräldrarna just om vikten att vara närvarande i barnens internetanvändning." Skolsköterska, Stockholm

STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE
Detta är FTS Säkra Varje Unge och därför finns vi

 

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods.

…men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet är ETT av FEM BARN utsatta för sexuella övergrepp idag (2014) i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar; barn och ungdomar som behöver modiga och kunniga vuxna.

Därför är det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn mycket viktigt!!

Stiftelsen FTS Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn - Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial, för att öka informationen hos de som arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn och självklart för de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjad, eller känner sig kränkt på något vis.


Se filmen om
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge 

och varför vårt arbete är så viktigt!
FILMEN ÄR PRODUCERAD AV AHA-PRODUKTION

Bakgrund

 

De senaste åren har sexuella övergrepp på barn ökat. De flesta övergrepp kommer däremot aldrig till vår kännedom. Vi vet också att de barn som utsätts för sexuella övergrepp i ung ålder lider stor risk för att utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder.

 

Stifelsen FTS Säkra Varje Unge

 

Stiftelsen FTS Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn - Säkra Varje Unge arbetar med att förebygga sexuellt utnyttjande på barn genom information, seminarier och utbildningsmaterial. Vi förmedlar information och nyheter till skolpersonal, företag, vårdpersonal. Vi vill öka förståelsen och kunskapen om de som är drabbade så att de kan få möjligheten till förhöjd livskvalitet trots sina traumatiska upplevelser. Alla borde våga lyssna och engagera sig.

 

Vision och Värderingar

 

Vi arbetar främst för att förebygga sexuella övergrepp på barn genom utbildning och information, om ett ämne som måste diskuteras öppet med respekt för alla barns lika värde.

Vi vill att alla barn som någonsin blivit kränkt eller sexuellt utnyttjad ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas eller känna hopplöshet. Vi vuxna har ett ansvar att skydda våra barn!!