STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE
Våra seminarier och utbildningar

FTS Säkra Varje Unge arbetar med att förebygga och informera om sexuella övergrepp mot barn. Detta genom att utbilda lärare, socialtjänst och närpolis, helt enkelt alla vuxna som kommer i kontakt med barn, län för län i detta ämne. 

FTS håller idag minst två seminarium i månaden helt GRATIS och vill att de deltagande ska få med sig vetskap om hur det faktiskt ser ut idag gällande sexuella övergrepp mot barn, då det är ett tabubelagt ämne. Även ska de vuxna som kommer i kontakt med barn få bära med sig kunskap att se de ofta väldigt subtila tecken som dessa barn ger, hur man bemöter detta och även hur man ska gå vidare. Vi finner det otroligt viktigt att kunna hålla så många seminarium som möjligt helt kostnadsfria då kunskap om detta viktiga ämne aldrig får prioriteras bort på grund av ekonomiska skäl!


Se vårt seminarieschema för datum och orter på de GRATIS utbildningar vi anordnar!


Efterfrågan på våra utbildningar och seminarier är stort, och eftersom vårt arbete och våra utbildningar görs möjligt med sponsring och bidrag från näringslivet och kommuner, så kan vi bara hålla ett visst antal gratis seminarium per år på olika orter runt om i Sverige, det går även att boka in och skräddarsy våra seminarium mot en reducerad kostnad.


Vill ni boka ett eget seminarium till reducerat pris eller har frågor kring våra GRATIS utbildningar?

Kontakta FTS:

Jaswinder Gill  – Seminarium- och Utbildningsansvarig
Tfn: 0200-21 00 03
E-mail: info@sakravarjeunge.se

loading...