SÄKRA VARJE UNGE
Utbildning för eleverna i säkert internetanvändande

Nu utbildar FTS Säkra Varje Unge barn och ungdom GRATIS i säkert internetanvändande och gromning! Genom att SÄKRA VARJE UNGE vill vi ge barnen redskap för att kunna hantera dessa situationer och även bryta isen om detta tabubelagda ämne då det ofta innebär mycket skam att bli utsatt för gromning eller sexuella övergrepp.

Vill ni boka en utbildning på er skola till reducerat pris eller har frågor kring våra GRATIS utbildningar?


Kontakta:
Lovisa Linder
070-0908855
info@sakravarjeunge.se

"I en trygg miljö ska vi ge barnen kunskap och mod att kunna ta kontroll över sitt internetanvändande!!!"

Nu kan er skola ta del av Säkra Varje Unge!

Syftet med projektet "Säkra Varje Unge" är att ge barnen kunskaper och redskap som de kan använda i sitt dagliga internetanvändande.

Eftersom vi vet att majoriteten av 9-16 åringar spenderar mellan 1-4 timmar om dagen på internet vill vi inte avskräcka från internetanvändande. Vi vill istället lära barnen att själva kunna skydda sig mot förövare, gromning och andra faror på nätet.

Vi på FTS anser att det är otroligt viktigt att redan i tidig ålder få förståelse för hur man bör agera och även bemöta internets värld. Med detta kan vi tillsammans se till att rädda många barn från obehag och rent av livsfarliga situationer! 

FTS Säkra Varje Unge utbildar nu därför elever i säkert internetanvändande. Ni som skola kan boka våra utbildningar direkt genom oss. Vi håller ett stort antal utbildningar för barn och ungdomar, och på efterfrågan även för föräldrar och lärare.

Vi håller samtliga utbildningar på mellanstadiet helt GRATIS för samtliga skolor i Sverige. För högstadiet, gymnasiet, lärare och föräldrar så håller vi skräddarsydda utbildningar för en reducerad kostnad.

En av våra duktiga utbildare och föreläsare i Säkra Varje Unge är kriminolog Maria Dufva. Våra utbildare har relevant utbildning och kunskaper och även tidigare erfarenhet av att utbilda barn och vuxna. Läs mer om dessa nedan.

"Alla var supernöjda med dagen, fått mycket positivt från eleverna, de har rensat i sina kontaktlistor. Uppskattat av de föräldrar som kom på föräldraföreläsningen, de önskade att föreläsningen skulle återkomma. Vi har idag haft avslut med våra kamratstödjare på skolan som hjälpte till att ordna kring dagen, många av dem skrev i sin utvärdering att dagen var det bästa som kamratstödjarna ordnat detta läsår."
Skolsköterska
FÖRFATTARE
Sofia Rapp-Sundström, brinner för att  hjälpa barn och unga som varit utsatta på olika sätt. Då hon själv har erfarenheter av sexuella övergrepp i sin barndom vet hon hur otroligt  viktigt det är att, inte bara hjälpa de som redan blivit utsatta, utan att även arbeta förebyggande genom att sprida kunskap.

Utöver detta har Sofia även mycket bra koll på de sociala medier där barnen befinner sig då hon själv dagligen håller sig uppdaterad på flera av dessa.
KRIMINOLOG
Maria Dufva  kriminolog och författare till nyutkomna Mitt barn på nätet. Hon håller föreläsningar för barn, ungdomar, föräldrar, anhöriga samt skolpersonal i ämnet sociala medier. 

Föreläsningarna målgruppsanpassas;
efter ålder och efter yrke, men rör sig kring vad dagens barn och ungdomar möter på deras dagliga vistelser på sociala medier. Vilka brott som begås, vad man skall vara medveten om och vad man ska se upp för, både som användare och som förälder till användare.

Idag är näthat och gromning vardag för våra barn, det kan exempelvis vara en elak kommentar man raderar eller att man väljer att inte svara när en okänd person försöker få kontakt. Barnen får ofta en magkänsla när något är fel, men idag är det inte alltid så lätt att förstå vilka personer som är ute i dolt syfte. De som gromar har metoder och tålamod att kunna knyta barnen till sig tills de inte känner att de har någon annan utväg! Vi ska utbilda barnen i säkert internetanvändande genom att SÄKRA VARJE UNGE!! 

HÄR ÄR DEN FÖRSTA SKICKADE INBJUDAN TILL SKOLORNA FÖR ATT SÄKRA VARJE UNGE!!