"I en trygg miljö ska vi ge barnen kunskap och mod att kunna ta kontroll över sitt internetanvändande!!!"

SÄKRA VARJE UNGE!

Idag är näthat och gromning vardag för våra barn, det kan exempelvis vara en elak kommentar man raderar eller att man väljer att inte svara när en okänd person försöker få kontakt. Barnen får ofta en magkänsla när något är fel, men idag är det inte alltid så lätt att förstå vilka personer som är ute i dolt syfte.

De som gromar har metoder och tålamod att kunna knyta barnen till sig tills de inte känner att de har någon annan utväg! 

På förfrågan av skolor och föräldrar drog vi under våren 2015 igång en extrasatsning, därvi ska utbilda barnen i säkert internetanvändande. Genom att
SÄKRA VARJE UNGE! vill vi ge barnen redskap för att kunna hantera dessa situationer och även bryta isen om detta ämne då det ofta innebär mycket skam att bli utsatt. 
 

"Vi har märkt att eleverna i hög grad uppskattar föreläsningarna, de känner igen det som föreläsaren berättar om och att hon är relativt ung och insatt gör att de tar till sig budskapen."
Elevhälsan, Hedemora

Utbilda era elever i säkert internet-användande! 
FTS Säkra Varje Unge utbildar barn och ungdom helt GRATIS!

Viktig information om gromning på polisens hemsida:
Gromning innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. 

7% av 12-16 åringarna har blivit HOTADE via nätet!!
Läs mer fakta om barn och internet