SÄKRA VARJE UNGE
Fakta om Gromning & Nätet

 

  • Hälften av Sveriges 4-åringar har varit online.
  • 3 av 4 tonåringar är medlemmar i  ett socialt nätverk.
  • Var femte flicka i 12-års åldern har en egen blogg.
  • 82% av tonåringarna är på nätet VARJE dag!
  • Majoriteten av 9-16 åringar spenderar mellan 1-4 timmar om dagen på internet.
  • Den vanligaste aktiviteten online är att Chatta.
  • Fyra av tio 14-16 åringar har någon gång blivit utsatta för kränkningar via nätet eller mobilen.
  • 7% av 12-16 åringarna har blivit HOTADE via nätet.
  • 19% av flickor 12-16 år har upplevt att någon pratat om sex med dem mot deras vilja.
  • Var TIONDE flicka mellan 14-16 år har fått BILDER av sig själva spridda mot sin vilja!!