"Jag är jättenöjd med seminariet igår. Kan inte komma på något som ni kunde ha gjort annorlunda. Det var väldigt bra upplägg med personer som belyste problemet från olika synvinklar. Aldrig har 4 timmar gått så fort. Ni gör med andra ord ett fantastiskt arbete! Fortsätt med det ni gör, tror att era seminarier gör stor skillnad för många." 
LSS-handläggare, Stockholm

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

"Det är tack vare alla våra givare som vi kan förse samtliga kommuner med utbildningar, seminarier, utbildningsmaterial om detta svåra men viktiga ämne och även kan förmedla lokal hjälp när den behövs!"
Som givare har ni tagit avstånd från all sorts sexuellt utnyttjande av barn!


Därför är ditt stöd viktigt!