Ett stort tack till företaget Invid Västerås AB som köpte ett av våra webinar för att utbilda sina anställda i hur vi kan förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn!

Ca 30 vuxna fick viktiga kunskaper och utbildning om hur vi kan förebygga och upptäcka sexuella övergrepp på barn. Finns det tecken på sexuella övergrepp? Vad kan man som vuxen göra för att få barnen att våga berätta?


Med oss som föreläsare hade vi leg. specialistläkare Åsa Kastbom.

Tack vare dessa livesända seminarium kan vi även nå ut med vår viktiga kunskap till alla de som inte har möjlighet att komma till våra ordinairie seminarium!


Är ni intresserade av en utbildning till ert företag? Hör av er till info@sakravarjeunge.se