Direkt från Saab Arena i Linköping sände 
Säkra Varje Unge
ett webinar med Kriminolog och författare Maria Dufva den 14 mars. 

Deltagare över hela Sverige som lyssnade och fick utbildning direkt från sin egen dator!


Vart ska man vända sig om man misstänker att ett barn är utsatt på nätet?‼️
Är det flest pojkar eller flickor som är utsatta på nätet⁉️


#vågase #vågafråga #vågalyssna #vågaagera#webinar #meraNejellerOkej #säkravarjeunge


Föreläsare:
Maria Dufva