Ett stort tack till alla er som deltog via länk på vårt direktsända webinar!

Tack vare dessa livesända seminarium kan vi nå ut till alla med vår viktiga kunskap om hur vi kan förebygga och upptäcka sexuella övergrepp på barn! 


Finns det tecken på sexuella övergrepp? Vad kan man som vuxen göra för att få barnen att våga berätta? 

Med oss som föreläsare hade vi leg. specialistläkare Åsa Kastbom Åsa Kastbom är leg specialist läkare och doktor i pediatrik på universitetssjukhuset i Linköping. Hon pratar om barns sexualitet, vad är normalt beteende och vad kan vara ett tecken på att barnet har utsatts för övergrepp.


Ett stort tack till vår samarbetspartner Muneris IT som tillsammans med oss anordnar dessa livesändningar!

Även ett stort tack till er sponsorer som gjorde det möjligt för oss att genomföra detta!!