"..Vill tacka för en mycket bra föreläsning! Saklig och innehållsrik. Bra exempel på hur man kan ställa frågor och hur man från början kan tala med barnen och benämna kroppen. Det var bland det bästa och mest skrämmande jag lyssnat på, men ack så viktigt. Aktuellt för mig som arbetar mot skolor."  Skolpsykolog, Göteborg

VÅRA EXPERTER & FÖRELÄSARE

ÖVERLÄKARE
Åsa Kastbom är överläkare i psykiatri och doktor i pediatrik på Universitetssjukhuset i Linköping.  Åsa är en av våra mest anlitade föreläsare och föreläser kontinuerligt om barns sexualitet. Vad är normalt beteende och vad kan vara ett tecken på att barnet utsatts för övergrepp? Hon arbetar på Bup Elefanten samt med Barnskyddsteamet på universitetssjukhuset i Linköping. Åsas specialområde är barnmisshandel och främst sexuella övergrepp. 

Åsa föreläser kontinuerligt på läkarprogrammet i Linköping, på Linköpings universitet,  för läkare under specialistutbildning på KI samt på uppdrag av kommuner, landsting, skolor, förskolor och olika intresseorganisationer i hela Sverige.

Vill ni anlita Åsa Kastbom för en utbildning eller föreläsning?
Det gör ni direkt genom oss:
info@sakravarjeunge.se
 

POLIS KOMMISSARIE
Per-Åke Wecksell, arbetar som poliskommissarie på NOA (Nationella operativa avdelningens IT- brottenhet  fd. Rikskriminalpolisen). Han berättar om arbetet med att motverka dokumenterade sexuella övergrepp och gromning på internet.

De huvudområden polisen arbetar med är bildhantering med bland annat identifiering av barnet och gärningsmannen, gromning och brottsförebyggande arbete. Polisen arbetar även med att leta upp personer som delar med sig av dokumenterade övergrepp på barn på internet. Arbetet ger ofta namn på fler misstänkta, ofta på personer från andra länder. 

DSC_0262

"..Jag har väldigt starkt tagit till mig att vi måste hitta dessa barn. Har jobbat inom skolan i snart femton år och jag vet att det är precis så. Barn berättar inte, man måste fråga. Genom er föreläsning blir jag än mer medveten om hur viktigt det är att ställa frågor om detta till barn och att uppmuntra dem att gå till en vuxen och berätta. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och jag känner mig stärkt av er att vara mer frågvis och att nå ut till fler barn."
Kurator, Stockholm

LEG PSYKOLOG
Michael Lundgren har arbetat i behandling, handledning och utbildning rörande frågor kring barns och ungas 
uppväxtvillkor i många år.

Michael har lång erfarenhet av institutionsarbete, ungdomsmottagningar och egen verksamhet. Michael undervisar t ex på högskola och universitet i bl a sexologi och samtalskonst. Sedan länge är Michael handledare inom Polismyndigheten inom Brott i nära relationer, sexualbrott mot barn, människohandel m m. Michael utbildar idrottskonsulenter och ledare/tränare inom idrottsverksamhet för unga.

FÖRFATTARE
Sofia Rapp-Sundström är föreläsare hon är även kbt-terapeut, behandlingsfamilj och svensk författare. Hon debuterade med Silverfisken 2007 som vann Katapultpriset och nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hon har även gett ut Tills skulderbladen blivit vingar 2009, Kyss mej lycklig 2012 och Golgata 2017.

I en av henns mest poulära föreläsningar berättar om sin uppväxt med missbruk och sexuella övergrepp och hur hon tog till droger och skar sig själv för att döva sin smärta. Genom hennes berättelse får man en inblick i hur vanligt förekommande dessa fruktansvärda brott egentligen är. 

"Själv kände jag mig mycket berörd av Sofias berättelse som var så känslomässigt laddad. Jag lärde mig en del och jag reflekterade över många människor som jag mött i livet, yrkesmässigt och privat. Sofia hade sån styrka att våga prata och hon hade närheten till åhörarna -hon var en människa som brydde sig om - och hon utstrålade det." 
Specialpedagog, Kristinehamn

FÖRFATTARE
Maria Dufva, kriminolog och författare till nyutkomna Mitt barn på nätet. Hon håller föreläsningar för barn, ungdomar, föräldrar, anhöriga samt skolpersonal på ämnet sociala medier.

Föreläsningarna målgruppsanpassas; efter ålder och efter yrke, men rör sig kring vad dagens barn och ungdomar möter på deras dagliga vistelser på sociala medier. Vilka brott som begås, vad man skall vara medveten om som användare och föräldrar till användare. Att barnens utsatthet på sociala medier påverkar skolan är ett faktum. Därför är det av stor vikt att skolpersonal är uppdaterad på ämnet.

Kontakta oss för bokning av Seminarium

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge:

Jaswinder Gill  – Seminarium- och Utbildningsansvarig
Tfn: 
0703333132
E-mail: info@sakravarjeunge.se