Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge deltog såklart på
Barnrättsdagarna 12-13 april 2016

för att tillsammans med alla andra barnrättskämpar förverkliga barnkonventionen!

Tema 2016:
Barnkonventionen som lag i praktiken

"Inför Barnrättsdagarna 2016 efterlyser vi goda exempel som kan inspirera till fortsatt utvecklingsarbete när det gäller förverkligande av barnets rättigheter. Det finns redan många initiativ, projekt och utvecklingsarbeten som med ett tydligt barnrättsperspektiv driver på en förändring av barns livsvillkor."http://www.barnrattsdagarna.se/om/tema-2016/