Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge deltog såklart på
Barnrättsdagarna 14-15 April 2015

för att tillsammans med alla andra barnrättskämpar förverkliga barnkonventionen!

Tema 2015: Diskriminering och kränkande behandling

På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.
Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.
Vi belyser vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att bättre tillgodose rättigheterna för barn och unga.