Vi Föreläser i Australien på en konferens om it-relaterade sexual brott mot barn

Nu är Åsa Kastbom, vår representant från stiftelsen FTS Säkra Varje Unge på plats i Australien för en konferens om it-relaterade sexual brott mot barn. (Youth, Technology & Virtual Communities Conference 2018). 

Vi fick besöka Bond University Gold Coast Australia där vi har lyssnat på Dr Sullivan som har talat om Peer on Peer abuse-Young people engaging in problematic sexual behavoiur och Natalie Walker som driver PartnerSPEAK, en organisation för partnerns och familjer till en förövare.

På onsdagen var det dags för Åsa Kastbom att göra sin föreläsning på engelska för deltagarna på konferensen. Det lockade många det blev fullt hus med många intressanta diskussioner och många nya kontakter. 

Andra som föreläste var Dr Michael Sheat som är expert på grooming, Dr Michael Bourke och Dr Joe Sullivan om sadistiskt sexuellt våld. Så mycket viktig information de har förmedlat. Nya kunskaper för oss på stiftelsen att lägga in i våra utbildningar om säkert internetanvändande