Vi vill också rikta ett stort tack till teckenspråkstolken som gjorde att alla fick ta del av våra seminarier!!

Under våra seminarier den 2 och 3 Juli på Almedalsveckan 2015 så diskuterade vi sexuella övergrepp på barn och gromning.
Tycker ni att straffskalan för sexualbrott mot barn gör barnen rättvisa?
Vi på Stiftelsen FTS säkra varje unge tycker det är under all kritik och vi vill se att barnkonventionen blir lag i Sverige och att gromning-lagen skärps. Vi vill rikta ett stort tack till näringslivet som gör vårt arbete möjligt! Våra föreläsare på Almedalsveckan var Leg Läkare Åsa Kastbom, forskare inom barns sexuella beteende och Internetanalytiker Mats Andersson, som arbetar med att kartlägga svenska ungdomssajter.
Enligt Europarådet 2014 är vart femte barn utsatt för sexuella övergrepp!